Misaka sponsorprogram

Befri en hel landsby fra fattigdom – ét barn af gangen

Du har mulighed for personlig involvering – ikke i en stor organisation med langt fra giver til modtager – i Misaka kommer du helt tæt på og kan støtte op om udviklingen af et lokalsamfund.
Målet er at 150 børn i Misaka skal støttes med skolepenge og et dagligt måltid mad.

Misaka er en landsby med omkring 2000 indbyggere, heraf 350 børn i den skolepligtige alder. Størstedelen lever under fattigdomsgrænsen som småbønder der er helt afhængige af deres høstudbytte. Med fejlernæring og manglende adgang til rent drikkevand følger en lang række sygdomme og et liv under trange vilkår.

For 75 kr. i måneden sikrer du et af Misaka’s fattigste børn skolegang. Samtidig støtter du skolens madprogram som skal sikre alle børn et ernæringsrigt morgenmåltid, der giver øget energi og koncentration gennem skoletimerne.

Støt nu