Dåb og en uge med Mango

Sidste søndag havde vi dåbsgudstjeneste i Misaka. Vi var ikke mere end lige landet i Zambia da dåbssøndagen blev annonceret. Malene har næsten et år spurgt efter en dåbsgudstjeneste – som hver gang er blevet udsat, fordi der ikke har været tilstrækkeligt med vand i brønden til at fylde dåbsbassinet! Ønsket har været at undervise børnene i dåb og derefter give dem mulighed for at blive døbt.

Dåbsundervisning

Der måtte handles lidt hurtigt, og Malene fik sammen med Given arrangeret dåbsundervisning for børnene den efterfølgende torsdag. Ud af omkring 25-30 fremmødte børn ville 16 gerne døbes. Vi interviewede dem én af gangen for at sikre os at de vidste hvad de gjorde, og kunne forklare dåbens betydning. Da en lille pige på 5 år kom til interview kunne vi ikke lade være med at smile. Vi opmuntrede hende til fortsat at ville følge Jesus resten af sit liv – og så lige vente et par år med dåben.

Besøg hos forældrene

Given var om lørdagen rundt i alle hjem for at snakke med forældrene. De fleste ønskede ikke deres børn døbt da de synes det var for tidligt. Det er formentlig første gang børn bliver døbt i Misaka, så forældrenes skepsis var forståelig nok.

Søndagen kom og 4 børn skulle døbes, heriblandt Junior som nogle af jer vil huske. Manfred havde ganske vist nævnt det i ugens løb men Malene havde ikke forstået det som en aftale; men i hvertfald forventedes det at Malene døbte de 4 børn og kort fortalte menigheden om det bibelske grundlag for at døbe børn.
(Vores kirke praktiserer ikke barnedåb, og det er heller ikke det der er tale om her. Når børnene har taget imod Jesus, har modtaget dåbsundervisning og forstår dåbens betydning, og derefter af egen vilje beslutter at lade sig døbe – så vil vi gerne døbe dem. Se evt. Apostlenes Gerninger 16,25-34 og Matthæus 28,18-20, som ikke har nogen aldersbegrænsning i forhold til Missionsbefalingen.)

Nå ja, i Afrika må man altid være forberedt! Resten af historien kan vist læses i billeder. Det var en rigtig festlig gudstjeneste som tog ikke mindre end 5 timer!

Mango i aktion

Denne uge gør vi klar til “Mango-uge” i Misaka. Vi får tre gæster fra vores venskabsbørnekirke i Århus, Mango, på besøg fra på lørdag. De skal holde børnekirke søndag formiddag, og den efterfølgende uge bliver et mix af andagter på skolen, medarbejdertræning, vidensdeling, børnemøder, legedage, skumfiduser og snobrød.

Medarbejderne fra Århus skal undervise i dukkeføring og drama, kreativ kommunikation, lege, børneudviklings-psykologi og læringsteori. Samtidig vil de gerne lære, se og opleve, hvordan man leder børn ind i Guds nærvær. I kender selv historierne, vi har oplevet igen og igen hvordan Gud møder børn; alligevel føles det lidt mærkeligt at skulle “vise det frem”.

Fra vores besøg hos Mango i september måned

Vi har særlig fokus på bøn som medarbejdere i denne uge op til “Mango-ugen”. Vi tror og forventer at Gud vil møde børnene på en særlig måde. Ugen bliver en god kombination af leg, aktivitet, kreativitet, undervisning og tid i Guds nærvær, og netop denne kombination, hvor hele barnet tilgodeses, forventer vi vil være med til at børnene er modtagelige for alt hvad Gud har til dem.

Vil I bede for os?

I må meget gerne være med til at bede for os! En sådan uge kræver altid utrolig mange kræfter, og vi har brug for energi og godt helbred til hele teamet. Vi er helt afhængige af at Guds Helligånd får plads og lov til at virke, og vil møde børnene hver især. Vi længes efter en ny besøgstid fra Gud i Misaka.
Vær også med til at bede for medarbejdere og børn denne uge, som forbereder sig i bøn til “Mango-ugen”. Lad det ikke bare være en optakt, men en uge fyldt med Guds nærvær og profetisk inspiration til ugen som kommer.