Det glæder vi os over...

På den anden side af en familiekommensammen

Vi havde en skøn konference i Kaniki ugen efter påske med omkring 50 medarbejdere samlet fra alle landets hjørner. Nogle har været med fra starten, andre var nye ansigter, men fælles var passion for børn og at se dem vokse i deres realtion til Gud. Det var festligt som når familen samles, og her deler vi nogle af elementerne som giver stor glæde hos os.

Det glæder vi os over i KIMI…

Vision ud over landegrænserne

Besøg af KIMI Kenya Director, Paul Mwangi, som har været med KIMI i omkring 10 år. Indtil nu har vi kun kendt hinanden via facebook, så virkelig at mødes var rigtig, rigtig godt. Paul var vores gæst og kom for at blive inspireret, men han blev også til stor inspiration og opbakning for os andre. KIMI har kun få ledere i Afrika, og de udfordringer vi står med her, minder meget lidt om udfordringerne resten af vores ledere oplever i USA. Paul kunne nikke genkendende til udfordringer og glæder, og det gjorde rigtig godt at snakke strategi for fremtiden for KIMI Zambia, Kenya og andre omkringliggende lande.

Med os havde vi også to ledere fra Malawi. Den ene kvinde, Sara, er gift med en præst som leder et større netværk af kirker i Malawi og Mozambique. Sara gennemgik sidste år vores korrespondancekursus og har siden startet 8 PowerClubs i Malawi. Sara har et stort moderhjerte og har grebet visionen om KIMI. Sammen med Sara deltog også en mand, James, fra et andet område i Malawi. James kender vi fra bibelskolen i Kaniki, hvor han var elev for år tilbage. Han er allerede igang med at træne søndagsskoleledere i forskellige kirkegrene i Malawi, og har dermed også et allerede et etableret netværk til at sprede KIMI visionen.

Det begejstrer os at connected med andre lande omkring os, og vi glæder os til at se visionen strække sig udover Zambias grænser.

Skøn, skøn konference

Gode møder og træninger under vores konference. Gud virkede på mange forskellige måder og til forskellige personer. Vi ønskede at vores ledere skulle få en ny glød og tage egne initativer og være bærere af visionen. Vi bad for ledere som tog mod til at presse ind til Gud for de løfter han har givet til os, og begynde at bede om strategi for deres skole, by og nation. Det budskab blev der responderet på mange gange i løbet af ugen.

Kreativ bøn

Vi havde sat en aften af til bøn - kreativ bøn med forskellige udtryk. Dels ønskede vi at give vores ledere nye redskaber til at lede børn i bøn, men det var også ønsket at vores ledere måtte få antændt en ny glød for at bede for KIMI. Det blev en meget smuk aften med ledere engangerede i bøn. Vi afsluttede med alle at bede rundt om et stort landkort af Zambia dekoreret med små børnansigter i alle byer hvor KIMI er repræsenteret.

Leg, sang og kunstnerisk udfoldelse

Tre eftermiddage var det glæde og kreativitet som fik lov at fylde. Én eftermiddag til at lære – og lege! – nye lege, som fik pulsen op og latteren frem. En anden eftermiddag tid til at indøve nye børnesange med masser af bevægelser og fagter. Det blev en stor glædesfest med lovsangsdans i hele salen. Dén lovsang håber vi, de tager med hjem til deres PowerClubs! Sidste eftermiddag skulle vi bryde med tanken om at kreativitet koster penge, og dermed at en børneklub i et fattigt område ikke har råd til undervisningsmidler. Med kasser fyldt med plastflasker, morgenmadsbokse, stofrester og andet godt “affald” fik medarbejderne frit lejde til at udfolde sig og kreere dukker, får, kors, kikkert, hatte og andre virkemidler. Vi havde samtidig fået lavet store tasker til alle medarbejde, så de forskellige rekvisitter kan transporteres til og fra PowerClubs uden at gå i stykker.

Nye initiativer og glød hos vores ledere

Efter konferencen har Malene haft anledning til at tale med flere medarbejdere, som begynder at komme op med nye ideer og initiativer. Vi er stadig ved at samle ideer og input til et samlet overblik over aktiviteter i 2017, men der er flere projekter som bobler – på eget initiativ – og det glæder vi os helt vildt over. Særligt er der lyst til at samle både børn og ledere fra forskellige PowerClubs. For børnene ønsker vi at skabe nogle konferencer, hvor de kan møde andre børn og sammen opleve Gud. For medarbejdere begynder der at opstå netværk i byer, hvor medarbejdere mødes for at bede og opmuntre hinanden. Med netværk opstår også et ønske om at rejse mere for at opmuntre børneklubber i yderområderne.

Ledere som giver staffeten videre

Fra vores mere modne ledere er der både villighed og ønske om at investere mere i vores unge ledere. Yeah! Vi elsker når den ældre generation ønsker at give videre til en ny generation. Vi har nogle dejlige, unge ledere som har stort hjerte for børn, og som med støtte og mentoring har meget potentiale, som kunne udvikles. Vi håber at vores medarbejdere kan rejse i teams, hvor unge og ældre sammen tager ud for at træne eller besøge allerede eksisterende PowerClubs – og samtidig lære af hinanden.

Vi har ikke løst alle udfordringer – det kommer vi formentlig aldrig til – men vi glæder os over hvad der sker i vores ledere, og er i stor forventning til hvordan Gud vil møde og bruge børn i Zambia!